Klussen dag 22 Oktober

Op zaterdag 22 oktober willen we weer een klus dag organiseren.
Hopen dat jullie weer in zulke grote getale komen als afgelopen zaterdag.
Er is al heel veel gedaan maar er is nog genoeg te doen dus komt allen zodat er weer getraind kan worden op de baan.
We willen dan om 9 uur gaan beginnen, Voor een lunch word gezorgd!

2016-10-15-09-35-02 2016-10-15-09-35-47 2016-10-15-09-35-51 2016-10-15-09-35-53

Vrijwilligers voor Markt op centrale as

Aanstaande zaterdag 1 oktober is er een unieke gebeuren op de centrale AS. Een markt van 9 kilometer lang vol standjes. Wij staan er ook met onze vereniging. We leggen een parcour aan waar leden een demo laten zien en we bieden de mogelijkheid aan voorbijgangers om zelf ook even een rondje op de crossfiets te fietsen.

EEN OPROEP VOOR ONZE LEDEN:
Wie wil ons helpen bij deze bijzondere dag?

De club van 50

cropped-logo-2

F.C.C. de heideclub heeft besloten om voor zijn leden en een ieder die F.C.C. de Heideclub een warm hart toedraagt de club van 50 op te richten.
We bieden zo de mogelijkheid, om op vrijwillige basis, een financiële bijdrage te leveren aan onze vereniging.
Het primaire doel van de Club van 50 is het genereren van extra inkomsten voor F.C.C. de Heideclub.
Inkomsten die vervolgens worden aangewend voor zaken die niet uit de normale begroting van F.C.C. de Heideclub betaald kunnen worden.
Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra activiteiten voor de jeugd, het opknappen van de accommodatie en uiteraard vele andere doeleinden.
De contributie bedraagt € 50,- per jaar. Als u meer wilt doneren is dit ook mogelijk.
U naam wordt vermeld op de poster in de kantine en op de site. Anoniem doneren is ook mogelijk.

En kunt lid worden door de inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij de bestuursleden van F.C.C. de Heideclub
De duur van het lidmaatschap is minimaal 1 jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 December.
Het lidmaatschap zal jaarlijks steeds stilzwijgend met 1 jaar worden verlengd.
Beëindiging van het lidmaatschap kan plaatsvinden door schriftelijke opzegging.
Deze opzegging voor het volgende jaar dient uiterlijk op 1 november het lopende jaar door de bestuursleden te zijn ontvangen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de bestuursleden van F.C.C. de Heideclub.

Aangepaste trainingstijden i.v.m. verbouwing baan

In verband met de komende verbouwing van onze crossbaan vervallen de huidige trainingstijden en gaan we gezamenlijk trainen op de maandag en donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur.
We verzamelen bij de baan en gaan we vanaf daar onze training doen.

Blijf de website en facebook in de gaten houden voor aanpassingen.

Belangrijk!!!!!!!
Voor de ouders en oudere rijders, kunnen we de komende weken, elke avond hulp gebruiken op onze baan.

Volgende week is het dan zover en gaan we los!!!

spierballen
en wordt het de nieuwe baan een feit.

en wordt de nieuwe baan een feit.
Voor dat de kraan aan de slag gaat moet er nog voorwerk verricht worden. Hier bij zijn vele handen nodig.

De hele week is er iemand aanwezig die het project zal leiden.

We vragen van onze leden en/of ouders om aan te geven welke dag ze beschikbaar zijn om hulp te bieden bij deze werkzaamheden.

Dit kun je door een mail te sturen naar bertinalouters@gmail.com of je naam noteren op de lijst in de kantine.

Volgende week gaan we starten met het los koppelen van het Juryhokje, kabels vrij gegraven, stroomkastje verplaatsen en rioolbuis aanleggen

In week 38 gaat de kraan aan de slag en moet er in de avond uren gleuven gegraven worden voor de kabels voor de verlichting.

We hopen als club dat we dit project met zijn allen kunnen dragen! Vele handen maken licht werk.